MINDRE FINGERSKJØTER

Fingerskjøter er en uheldig nødvendighet i tømmervegger, men takket være vår metode er det mulig å kutte ned mengden av skjøtene i forhold til gjennomsnittet i bransjen. Det krever en større mengde arbeid og råvare, men resultatene taler for seg selv.