IKKE-SETTENDE TØMMER KONSTRUKSJON MULTIPLISERER MULIGHETENE FOR BYGGING MED TRE

Vår egen patenterte, ikke-settende tømmer konstruksjon minimerer virkningene forårsaket av at stokker setter seg, og gjør det mulig å kombinere store glassflater med trekonstruksjoner trygt og estetisk.