ET HJEM SOM TÅLER TESTEN OVER TID

En tømmer bolig er en holdbar metode å bygge på. De eldste tømmerhusene som fortsatt er i bruk, er godt over hundre år gamle. Når du bygger et tømmer hus, tåler det testen av tid. Det er et hjem mot bruk og kast mentaliteten, det er for en bærekraftig fremtid.