Fra generasjon til generasjon

Som familiedrift viderefører Polar Life Haus en lang treforedlingstradisjon. Vi bruker kunnskap og ferdigheter som i hundrevis av år er blitt formidlet fra generasjon til generasjon. Vår mangeårige erfaring og kontinuerlige videreutvikling av produktene garanterer deg tømmerhus produsert av markedets beste råmaterialer og med de mest avanserte teknologiske metodene.

Internasjonal suksess

Polar Life Haus er et internasjonalt foretak som er anerkjent over hele verden. Våre største eksportmarkeder er Mellom-Europa og Russland, men vi har allerede også fornøyde kunder i Japan og USA. Eksporterfaringen har gjort oss til enda bedre fagfolk på alle stadier av byggeprosjekter.

Spesialprodusert og unikt

Polar Life Haus produserer unike, individuelt produserte tømmerhus. Personlig planleggingsstøtte, profesjonelle arkitekter og moderne produksjonsteknologi gjør det umulige mulig. Spesialistene våre støtter deg gjennom hele prosessen- fra idé og planlegging til oppsetting.

Firmaet vårt har sitt hovedkvarter i Töysä i Midt-Finland. Hvorfor er akkurat dette stedet så godt egnet? Fordi vi befinner oss like i nærheten av det beste vekstområdet for polargran og –furu. På grunn av klimaet finner man i midten av Finland de beste skogområdene med det beste råmaterialet. På sorteringsanlegget vårt kommer kun det beste treet videre til produksjonen, en utsiling som ikke alltid tas like alvorlig innen treforedlingsindustrien.

Investeringen i markedets mest avanserte teknologi gjør det mulig for oss å realisere kompliserte, arkitektonisk krevende konstruksjoner på kort tid, noe som også sparer tid på byggeplassen. Alle produktene forhåndslages på fabrikken vår med millimeterpresisjon.

Husene våre oppfyller selv de mest kresne kundenes krav!

Perfekt produktkvalitet

Selve hjertet i produksjonen vår er kvalitetssikring av alle prosesser. Dette er mulig fordi vi selv planlegger, utfører og kontrollerer alle disse prosessene.

EU-forordningen om harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer (nr. 305/2011) gjorde det fra 1.7.2013 vært forpliktende å CE-kjennemerke byggevarer i Finland. I henhold til denne forordningen skal alle byggeprodukter påføres en CE-merking som produsenten har formulert en ytelseserklæring for. Polar Life Haus har fått europeisk teknisk godkjennelse for bygg av tømmerhus og laminert tre (ETA-13/0767.

Historien til bedriften vår