Fra generasjon til generasjon

Som familiedrift viderefører Polar Life Haus en lang treforedlingstradisjon. Vi bruker kunnskap og ferdigheter som i hundrevis av år er blitt formidlet fra generasjon til generasjon. Vår mangeårige erfaring og kontinuerlige videreutvikling av produktene garanterer deg tømmerhus produsert av markedets beste råmaterialer og med de mest avanserte teknologiske metodene.

Internasjonal suksess

Polar Life Haus er et internasjonalt foretak som er anerkjent over hele verden. Våre største eksportmarkeder er Mellom-Europa og Russland, men vi har allerede også fornøyde kunder i Japan og USA. Eksporterfaringen har gjort oss til enda bedre fagfolk på alle stadier av byggeprosjekter.

Spesialprodusert og unikt

Polar Life Haus produserer unike, individuelt produserte tømmerhus. Personlig planleggingsstøtte, profesjonelle arkitekter og moderne produksjonsteknologi gjør det umulige mulig. Spesialistene våre støtter deg gjennom hele prosessen- fra idé og planlegging til oppsetting.

Firmaet vårt har sitt hovedkvarter i Töysä i Midt-Finland. Hvorfor er akkurat dette stedet så godt egnet? Fordi vi befinner oss like i nærheten av det beste vekstområdet for polargran og –furu. På grunn av klimaet finner man i midten av Finland de beste skogområdene med det beste råmaterialet. På sorteringsanlegget vårt kommer kun det beste treet videre til produksjonen, en utsiling som ikke alltid tas like alvorlig innen treforedlingsindustrien.

Investeringen i markedets mest avanserte teknologi gjør det mulig for oss å realisere kompliserte, arkitektonisk krevende konstruksjoner på kort tid, noe som også sparer tid på byggeplassen. Alle produktene forhåndslages på fabrikken vår med millimeterpresisjon.

Husene våre oppfyller selv de mest kresne kundenes krav!

Perfekt produktkvalitet

Selve hjertet i produksjonen vår er kvalitetssikring av alle prosesser. Dette er mulig fordi vi selv planlegger, utfører og kontrollerer alle disse prosessene.

EU-forordningen om harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer (nr. 305/2011) gjorde det fra 1.7.2013 vært forpliktende å CE-kjennemerke byggevarer i Finland. I henhold til denne forordningen skal alle byggeprodukter påføres en CE-merking som produsenten har formulert en ytelseserklæring for. Polar Life Haus har fått europeisk teknisk godkjennelse for bygg av tømmerhus og laminert tre (ETA-13/0767.

Historien til bedriften vår

1907

Sahateollisuuden juuret ulottuvat 1900-luvun alkuun

1965

Perheyrityksessä aloitettiin hirsitalojen tuotanto sekä kotimaahan että vientimarkkinoille

1990

Honkatalojen hallinnassa on koko tuotantoketju – tukeista valmiiksi taloiksi

1992

Hirsitalojen tuotannossa keskityttiin 100%:sti Saksan markkinoille

1992-1998

Tavoitteemme on olla tuotekehityksen kärjessä

1998

Hirsitalojen tuotannossa otettiin käyttöön Hundegger –erikoistyöstökone

2000

Talotuotantoa suunnattiin enemmän myös kotimaan
markkinoille

2001

Toimintaa laajennettiin

2002

Tavallinen hirren profiili jättää hirsien väliin jäävät raot näkyville

2003

Honkatalojen puutalosta haluttiin tehdä ekologisempi tuote

2004

Honkatalojen perheyrityksessä tapahtui sukupolvenvaihdos

2004-2008

Modernien ekotalojen suosio kasvaa

2005

Modernien puupalkkitalojen tuotanto aloitettiin

2006

Honkatalojen kotimaan talotuotannossa hirsitalon rinnalle nousi vahvasti ekopuutalo

2007

Vuosi 2007 oli Honkatalojen juhlavuosi

2008

Tehtaallamme on käytössä Suomen taloteollisuuden nykyaikaisinta tuotantoteknologiaa edustava konekanta

2009

Vuosi 2009 oli Honkataloilla projektirakentamisen vuosi

2010

Vuonna 2010 yhä useampi Honkatalojen talo oli arkkitehtuuriltaan moderni ja selkeälinjainen

2011

Hirsissämme on käytössä ainutlaatuinen Sharpline-profiili, joka tarkoittaa tippanokkaa hirren profiilissa

2012

Honkatalot tekee jatkuvaa tuotekehitystä, niin tuotteiden suunnittelun kuin tuottamisenkin osalta

2013 – Kasvun vuosi

Vuosi 2013 oli Honkataloille liikevaihdon kasvun vuosi

2014

Vuosi 2014 oli Honkataloille projektirakentamisen vuosi

2015

Vienti on meille tärkeässä roolissa, kärjessä Venäjä, Saksa ja Ranska

2016

Honkataloilla projektirakentaminen on vahvassa roolissa edelleen

2017

Olimme vahvasti mukana Mikkelin asuntomessuilla kahdella kohteella

2018

Saunaravintola Kuuma valmistuu Tampereen Laukontorille.