• Velkommen til vår nye nettside!

NATUREN

I tillegg til Zimmermeister-kulturen er naturen vår største inspirasjonskilde.

Vandring i naturen er bedriftseiernes felles lidenskap. Man må komme seg nordover, helst flere ganger i året. Langt fra alt, nær de grunnleggende tingene.

De ville fjellene gir tingene den rette dimensjonen og gir oss perspektiv. Ute i naturen blir det klart for oss hva som egentlig er viktig i husproduksjonen:

Å bygge hus som er i harmoni med miljøet og ligger som en del av landskapet rundt det. Hus som er bygd med respekt for naturen, av økologiske råstoffer. Hus hvor naturen blir kombinert med design som en del av innredningen på en ekte måte. Hus som også holder til de neste generasjonene.

I de sene timene i villmarken rundt bålet kommer det nye ideer helt av seg selv. Når man går, blir retningen klarere.

”Vi vil at dette landskapet skal være stolt av oss.”

Polar Life Haus - Lehtimäentie 831, 63640 Ritola-Töysä, Finland
Polar Life Haus © 2019