• Velkommen til vår nye nettside!

MILJØVENNLIGHET

Trehus gjør godt både for mennesket og naturen. Tre er overlegent når det gjelder miljøvennlige byggematerialer – det er en fornybar naturressurs, som det hele tide vokser mer av i de finske skogene, rett i nærheten av oss.

Trehus, og spesielt tømmerhus, fungerer hele den lange livssyklusen som et karbonsvelg, som binder karbondioksid til seg. Byggeprosessen til trehus forbruker betydelig mindre energi enn for eksempel et murhus. I tillegg kan man utnytte treflis og -hakk, som oppstår som et tilleggsprodukt i treforedlingen, til for eksempel varmeproduksjon – i produksjonsprosessen til tømmerhuset oppstår det mer energi som tilleggsprodukt enn det produksjonen krever.

Reisen fra en ung trespire til et kraftig tre og fra en skogsarbeidsplass til et tømmerhus er lang. Treet vokser i skogen i flere tiår, og i denne tiden gir det le for mange andre dyre- og plantearter. Når det blir valgt ut som tømmeremne, har det rukket å oppleve livet i en hel menneskealder. Dette kan man se på veden og årringene, som forteller sin historie om kalde vintre og vårer, hvor det har vokst og grodd.

De eldste tømmerhusene som er i boligbruk er langt over hundre år gamle. Trehus er valget for dem som tenker på miljøet. Det er et hjem mot bruk-og-kastkulturen, for varighet. Det er det som betyr noe.

Polar Life Haus - Lehtimäentie 831, 63640 Ritola-Töysä, Finland
Polar Life Haus © 2019