• Velkommen til vår nye nettside!

Fra generasjon til generasjon

Som familiedrift viderefører Polar Life Haus en lang treforedlingstradisjon. Vi bruker kunnskap og ferdigheter som i hundrevis av år er blitt formidlet fra generasjon til generasjon. Vår mangeårige erfaring og kontinuerlige videreutvikling av produktene garanterer deg tømmerhus produsert av markedets beste råmaterialer og med de mest avanserte teknologiske metodene.

Internasjonal suksess

Polar Life Haus er et internasjonalt foretak som er anerkjent over hele verden. Våre største eksportmarkeder er Mellom-Europa og Russland, men vi har allerede også fornøyde kunder i Japan og USA. Eksporterfaringen har gjort oss til enda bedre fagfolk på alle stadier av byggeprosjekter.

world_countries_outlines

Spesialprodusert og unikt

Polar Life Haus produserer unike, individuelt produserte tømmerhus. Personlig planleggingsstøtte, profesjonelle arkitekter og moderne produksjonsteknologi gjør det umulige mulig. Spesialistene våre støtter deg gjennom hele prosessen- fra idé og planlegging til oppsetting.

Firmaet vårt har sitt hovedkvarter i Töysä i Midt-Finland. Hvorfor er akkurat dette stedet så godt egnet? Fordi vi befinner oss like i nærheten av det beste vekstområdet for polargran og –furu. På grunn av klimaet finner man i midten av Finland de beste skogområdene med det beste råmaterialet. På sorteringsanlegget vårt kommer kun det beste treet videre til produksjonen, en utsiling som ikke alltid tas like alvorlig innen treforedlingsindustrien.

Investeringen i markedets mest avanserte teknologi gjør det mulig for oss å realisere kompliserte, arkitektonisk krevende konstruksjoner på kort tid, noe som også sparer tid på byggeplassen. Alle produktene forhåndslages på fabrikken vår med millimeterpresisjon.

Husene våre oppfyller selv de mest kresne kundenes krav!

Perfekt produktkvalitet

Selve hjertet i produksjonen vår er kvalitetssikring av alle prosesser. Dette er mulig fordi vi selv planlegger, utfører og kontrollerer alle disse prosessene.

CE_merkki

EU-forordningen om harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer (nr. 305/2011) gjorde det fra 1.7.2013 vært forpliktende å CE-kjennemerke byggevarer i Finland. I henhold til denne forordningen skal alle byggeprodukter påføres en CE-merking som produsenten har formulert en ytelseserklæring for. Polar Life Haus har fått europeisk teknisk godkjennelse for bygg av tømmerhus og laminert tre (ETA-13/0767.

Historien til bedriften vår
 • 1907
  Sagindustriens røtter går helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. I 1907 ble slektens første sagbruk grunnlagt og det første tømmerhuset som tilhørte familien ble bygd. Dette huset brukes enda som bolighus.
 • 1965
  Familiebedriften startet produksjon av tømmerhus både på det finske og det internasjonale markedet. Eksportmarkedet i Mellom-Europa spilte en stor rolle. Bedriften leverte hus spesielt til Tyskland, Frankrike og Østerrike.
 • 1990
  Polar Life Haus administrerer hele produksjonskjeden – fra tømmerstokker til ferdige hus. Bedriftens egne sag ligger i Lehtimäki og den moderne husfabrikken i Töysä. Husfabrikken benytter den nyeste teknologien i bransjen, fra tørkingen av tømmeret frem til ferdigstillingsteknikken for produktene.
 • 1992
  Vi satset 100 % av tømmerhusproduksjonen på det tyske markedet. Virkningene av den sterke eksportvirksomheten til Tyskland ser man fremdeles på det høye kvalitetsnivået på produktene våre.
 • 1992-98
  Produktutviklingen av nye typer tømmer er sterk: liggende lamelltømmer, t-hjørneknuten, limt rundtømmer, D-tømmer samt bruk av gran som råstoff for tømmerhus. Målet vårt er å ligge i teten når det gjelder produktutvikling, og derfor utvikler vi stadig nye produkter og forbedringer av de produktene vi allerede har.
 • 1998
  Vi tok i bruk Hundegger-spesialbearbeidelsesmaskinen i produksjonen. Med Hundegger utfører vi bearbeidelsen med millimeters nøyaktighet, som skrå hjørner, takkonstruksjoner samt all annen spesialbearbeidning.
 • 2000
  Husproduksjonen ble også rettet mer mot det finske markedet, og i denne forbindelsen utviklet vi også tømmerhjørnet uten knute, city-hjørnet, som passer til tømmerhus i byer.
 • 2001
  Virksomheten ble utvidet, og vi tok også tradisjonelle trehus bygd ved hjelp av pre-cut-teknikken med i produktsortimentet.
 • 2002
  Den vanlige tømmerprofilen gjør at sprekkene mellom tømmerstokkene blir stående synlig. Som en medisin til dette utviklet vi softline-profilen, som hindrer at sprekkene blir synlige og gir et sluttresultat med høy kvalitet.
 • 2003
  Vi ønsket å gjøre Polar Life Haus’ trehus til et mer økologisk produkt, og vi begynte å isolere veggene med papir og Ekovilla.
 • 2004
  Det ble gjennomført et generasjonsskifte i familiebedriften, og brødrene Harri og Mikko Vainionpää overtok ledelsen av bedriften. Harri Vainionpää fungerer som daglig leder i bedriften. Mikko Vainionpää har ansvaret for salget og produktutviklingen.
 • 2004-08
  De moderne økologiske husene blir mer og mer populære. Produksjonen av økohus med moderne arkitektur økte raskt. I flere og flere av økohusene ble det gjennomført en minimalistisk og nøytral stil.
 • 2005
  Vi startet produksjonen av de moderne bindingsverkhusene. Vi tok med oss den gamle, verdsatte tyske byggemetoden til det finske markedet. Bindingsverkmetoden gjør det mulig å bruke tømmerhus som ikke synker sammen og store glasselementer. Eksportmarkedet var fremdeles viktig for Polar Life Haus, og halvparten av produksjonen gikk til eksport. De viktigste eksportlandene var Tyskland, Russland, Frankrike, Japan og USA. Eksportproduktene var i hovedsak tømmerhus samt svært individuelle prosjekter.
 • 2006
  I den finske husproduksjonen tok det økologiske trehuset seg sterkt opp ved siden av tømmerhuset. Minimalistisk arkitektur og bruk av store glassflater ble mer og mer vanlig i alle produktgruppene. Et godt eksempel på dette var de flotte Plusvilla-modellene, som ble planlagt i samarbeid med Plus-arkitektene.
 • 2007
  2007 var Polar Life Haus’ jubileumsår. I år var det hundre år siden vi grunnla det første sagbruket i slekten. Tradisjon, fagkunnskaper og en dyp kjennskap til bransjen har gått fra generasjon til generasjon, og nå er det fjerde generasjon som driver virksomheten.
 • 2008
  Maskinene fabrikken vår benytter representerer den mest moderne produksjonsteknologien i husindustrien i Finland. Den viktigste investeringen vår i 2008 var den nye Hundegger K2i spesialbearbeidelsesmaskinen, som er den eneste av sin art i hele Finland. Takket være denne maskinen er kvalitetsnivået og ferdighetsgraden på våre produkter i en klasse for seg selv. Et hus er alltid en stor investering, og derfor lønner det seg å finne nøye ut hva man egentlig kjøper. Vi ønsker Deg velkommen til fabrikken vår for å gjøre deg bedre kjent med produksjonen og produktene våre.
 • 2009
  2009 var et prosjektår for Polar Life Haus. I begynnelsen av året startet flere viktige byggeprosjekter i Finland og ellers i verden. Ett av dem er Kultaranta Resort i Nådendal i Finland. Kultaranta Marina fritidsboliger består av Polar Life Hausi’ Plusvillaer, og det bygges 15 av disse i området. Også ved prosjektbygging betjener vi kunden på en altomfattende måte, fra områdeplanleggingen og helt frem til byggingen av ferdige pakkehus.
 • 2010
  I 2010 hadde flere og flere hus en moderne og rettlinjet arkitektur. Andelen av glassflater vokste og nåtidens hus, hvor man ønsker å få naturen inn i huset som en del av innredningen, kom opp på siden av den tradisjonelle tømmerhusarkitekturen med små vinduer og tradisjonell fasong. Tre blir mer og mer verdsatt, og naturlig og ubehandlet tre er mer populært som overflatemateriale mer noen gang før.
 • 2011
  Vi bruker den unike softline-profilen på tømmeret vårt, som betyr en dryppkant i profilen på tømmeret. I produktsortimentet vårt finner du verdens største lamelltømre, 400 x 270 mm, og en bredde på opp til 600 mm produksjonsmessig fullt mulig. Vi har utviklet en ny tømmerprofil på fabrikken vår, sharpline. Profilen passer utmerket til rettlinjede og moderne hus, hvor linjene fungerer dynamisk fullkomment.
 • 2012
  Polar Life Haus utfører produktutvikling kontinuerlig, både når det gjelder planleggingen og produksjonen av produktene. I 2012 skaffet vi en ny Hundegger K2i bearbeidelseslinje til fabrikken, som på dette tidspunktet er verdens mest moderne og den eneste av sin art i Finland. Med denne bearbeidelseslinjen kan man utføre mer nøyaktige, bedre og mer krevende bearbeidelser av treverk. Målet vårt er en fullkommen kvalitet samt en 100 % fornøyd kunde.
 • 2013 Et år i vekst
  2013 var et år med vekst i omsetningen for Polar Life Haus. Omsetningen steg med 12 % sammenlignet med året før. Normalt går over halvparten av omsetningen vår til eksport, men i 2013 leverte vi flere hus i Finland enn i resten av verden. I løpet av årene har vi levert nesten ti tusen bygninger. Kundenes drømmer har inspirert oss til å gå over grensene for vanlig bygging. Hvert av husene våre er en unik enhet.
 • 2014
  2014 var et år med individuelle prosjekter for Polar Life Haus. Vi leverte et høyfjellshotell i tømmer til Spanias Sierra Nevada og en barnehage i Virrat i Finland. Vi tror at etterspørselen etter tre i forskjellige prosjekter og offentlig utbygging bare vil vokse i årene som kommer, og vi ønsker å stå i spissen i denne utviklingen. Det ligger store muligheter i tre.

Polar Life Haus - Lehtimäentie 831, 63640 Ritola-Töysä, Finland
Polar Life Haus © 2019